Projecten

Opaal, coöperatie van verloskundige praktijken
Voorzitter

In 2016 is coöperatie Opaal, een samenwerking van 12 verloskundigen praktijken, opgericht. Vanaf de start ben ik voorzitter. Zowel voor onze achterban als voor ‘het land’ ben ik het aanspreekpunt. Samen met de 4 andere bestuursleden geef ik de ontwikkelingen en samenwerking vorm en richting.

VSV Arnhem
Voorzitter

Vanaf de oprichting van dit samenwerkingsverband (2001) ben ik actief betrokken. Sinds 2016 ben ik afgevaardigde, van de eerstelijns verloskundigen, binnen het bestuur. In 2019 werd ik voorzitter.

Geboortezorg Oost (kennisnetwerk consortium)
Coördinator

Dit landelijk netwerk is in opgericht na uitkomen van het stuurgroep rapport ‘Een goed begin’ (2010) met als doel kennis ontwikkeling, deling en implementatie binnen de geboortezorg. Ik coördineer de samenwerking in regio Oost en participeer in landelijke werkgroepen.

Best Practice Project ZonMw verloskunde

Best Practice Caroussel-geboortezorg
Projectleider

Dit project ben ik gestart omdat ik zag dat alle regio’s in Nederland met dezelfde thema’s bezig waren, dat implementatie van ‘best practices’ niet vanzelf gaat. Met dit project ondersteunen we werkgroepen en gelijktijdig brengen we de factoren die van invloed zijn op implementatie successen in beeld.

Team-en maatschapcoaching
Coach

Met de betrokkenen knelpunten naar boven halen, complexe zaken verhelderen en concrete doelen en tussenstappen formuleren vind ik een boeiend proces. Ook is het stilstaan bij wat er goed gaat, dit (laten) verwoorden en aanmoedigen om een volgende stap te zetten een mooie uitdaging.

Amethist
Trainer

3 keer per jaar verzorg ik deze trainingsdag. Ik hou van de combinatie verloskunde en coaching, mijn oude en nieuwe vak hebben zoveel raakvlakken. Het meewerken aan de ontwikkeling van verloskundigen zodat zij de barenden nog beter kunnen begeleiden vind ik waardevol.

Scholingscentrum Linde
Adviseur & trainer

In 2019 is scholingscentrum Linde gestart, met veel plezier heb ik meegedacht over de opzet en aan te bieden scholingen. Vervolgens heb ik trainingen verzorgd voor groepen kraamverzorgenden.

Het POOL Weekenden Jaarprogramma
Adviseur, gastvrouw & kok

Het jaarprogramma POOL ondersteun ik met veel plezier als gastvrouw/kok. Vanaf de start ben ik betrokken bij de ontwikkeling van het programma en kook en bak ik tijdens de weekenden ‘met de seizoenen mee’.

Afgeronde projecten

Visietraject KNOV

In samenwerking met Talmor heb ik in dit traject door middel van interviews, workshops en surveys een compleet beeld geschetst van de wensen over en visie op ‘de verloskunde in 2025’ . Later ben ik lid geworden van de visiecommissie die zorgde voor een vertaalslag en verdieping van deze input.

Student begeleiding AVAG
Studentbegeleider

Studenten werkten, onder mijn supervisie, een onderwerp binnen de ketensamenwerking uit tot een verslag.

Verloskundig centrum Esperance
Bestuur

Interim bestuursfunctie i.v.m. langdurige afwezigheid van het vaste bestuurslid.

Accredidact

Deze nascholing schreef ik samen met Annick Graat. Als niet-praktiserend verloskundigen hadden we de tijd en de kans onze kennis over te dragen aan eerstelijns collegae.